Wat is een woekerpolis

De term woekerpolis is een algemene benaming geworden voor beleggingsverzekering waarvan de kosten hoog zijn, in vergelijking tot de ingelegde premie. Er wordt geschermd met kostenpercentages tot 40%, alhoewel hier kanttekeningen bij te plaatsen zijn.

Een beleggingsverzekering valt in twee delen uiteen. U legt maandelijks premie in om voor een bepaald doel geld bij elkaar te ‚Äúsparen‚ÄĚ. Deze maandelijkse inleg wordt gebruikt om deel te nemen in beleggingsfondsen. Het uiteindelijke resultaat is dus afhankelijk van het rendement op de beleggingen. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om bij een tussentijds overlijden een bepaald bedrag uitgekeerd te krijgen. Voor de betaling van deze overlijdensrisicoverzekering wordt een¬†deel van uw premie gebruikt. De premie voor deze verzekering wordt ook vaak beschouwd als onderdeel van de kosten. Naar onze mening is dit niet terecht omdat u, bij een eventueel overlijden, een bedrag krijgt uitgekeerd.

De overige kosten in een beleggingsverzekering bestaan uit aan- of verkoopkosten voor de participaties, beheerskosten, kosten van de verzekeraar en de provisie voor de tussenpersoon. Veel van deze kosten worden in het begin van de looptijd van de verzekering verrekend (vaak in de eerste 5 jaar). Het voordeel hiervan is dat u in de tijd dat de waarde begint toe te nemen, meer profiteert van de winsten. Het nadeel is dat in de eerste 5 jaar er nagenoeg geen opbouw plaatsvindt.

Volgens een uitspraak van de Ombudsman Financi√ęle Diensten, Mr. J.W. Wabeke, zouden bovengenoemde kosten maximaal 3,5%, maar liever 2,5% mogen zijn. De verzekeraars hebben aangeboden om met dit advies akkoord te gaan. De beide stichtingen die zich hebben opgeworpen als belangenbehartiger hebben echter aangekondigd niet met dit advies akkoord te gaan en hebben inmiddels tegen enkele verzekeraars rechtszaken aangespannen. De uitslag van deze rechtszaken wordt op zijn vroegst eind dit jaar verwacht, maar kan, net als in de affaire Dexia ook nog enkele jaren duren.