Privacy

Door het invullen van uw gegevens geeft u toestemming om deze te gebruiken voor de dienst die op deze site wordt aangeboden. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven.

De wet- en regelgeving zoals die in Nederland geldt inzake de verwerking van persoonsgegevens worden strikt in acht genomen.

Vitréus Financiële Diensten zal de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze privacy statement omschreven doeleinden. Vitréus Financiële Diensten verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van het informeren, adviseren en bemiddelen bij financiële of aanverwante producten.

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor het verkrijgen van informatie van woekerpolishulp.nl via mail, en u deze informatie niet meer wenst te ontvangen, dan moet u dit aan Vitréus Financiële Diensten melden via e-mail adres: info@vitreusfd.nl

Deze privacy statement kan door Vitréus Financiële Diensten te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op de website gepubliceerd zijn. Wij adviseren u regelmatig kennis te nemen van de inhoud van de privacy statement zodat u op de hoogte bent van de meest recente inhoud daarvan.